خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه 18 هزار متری
  کارخانه 18 هزار متری :
  - 10 هزار متر سوله 
  - یک مگابایت برق
  - مجوز صنایع شیمیایی
  - 1000 متر فضای اداری
  - 200 متر فضای نگهبانی
  - گاز صنعتی جی 100
  - با پایان کار
  
  
موارد مشابه