خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه کیک و کلوچه
  - 7 هزار متر زمین
  - 1000 متر سوله
  - با ماشین آلات
  - فعال
  - قیمت کارشناسی 2 میلیارد تومان و فروش یک و نیم میلیارد تومان
موارد مشابه