خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه بسته بندی خشکبار و حبوبات
  - 1700 متر زمین
  - 1000 متر سوله
  - با ماشین آلات بسته بندی 
  - دارای 750 میلیون تومان وام دریافتی
  - قیمت پایه 1 میلیارد تومان با کسر وام
موارد مشابه