خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  انبار کالای صنعتی
  - 40 هزار متر زمین صنعتی
  - 5 هزار متر سالن
  - 200 آمپر برق
  - بارانداز کالا
  - باسکول 60 تنی
  - خیابان دوم شمالی
  - سند شش دانگ متری 600 هزار تومان
موارد مشابه