خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  سردخانه 2000 تنی دو مداره
  - 5000 متر زمین
  - 2000 متر سوله
  - 400 آمپر برق
  - چاه آب
  - سرد خانه زیر صفر و بالای صفر
موارد مشابه