خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه قطعات پلاستیک
  - 6 هزار متر زمین
  - 3 هزار متر سوله
  - 200 آمپر برق
  - مجوز تولید قطعات پلاستیک خودرو
  - و نایلون و نایلکس
  - فاز یک شهرک عباس اباد
موارد مشابه