خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  زمین مسکونی 17 هزار متری
  - منطقه 21 تهران
  - 17 هزار متر زمین
  - تراکم مفید 24 هزار متر
  - در 8 بلوک 4 طبقه ای
  - سند تک برگ
  - تراک مفید متری 950 هزار تومان
  - قیمت 23 میلیارد تومان
موارد مشابه