خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  زمین 65 هکتاری کشاورزی
  - 65 هکتار زمین دیوار کشی شده
  - دو حلقه چاه آب
  - 200 آمپر برق
  - 2000 متر سوله
  - سند شش دانگ
  - 5 کیلومتری تهران
  - متری 150 هزار تومان
موارد مشابه