خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  زمین صنعتی اتوبان کرج - قزوین
  - 350 هزار متر زمین
  - مجوز ساخت 50 هزار متر سوله
  - یک مگابایت برق صنعتی
  - چاه عمیق آب
  - محصور
موارد مشابه