خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه ماالشعیر
  - 10 هزار متر زمین
  - 5 هزار متر سالن بهداشتی
  - 200 متر اداری
  - 250 آمپر برق
  - چاه آب با کیفیت بالا
  - 5 میلیارد وام دریافتی
  - قیمت 10 میلیارد تومان با کسر وام 5 میلیارد تومان
موارد مشابه