خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه بسته بندی خشکبار
  - 2000 متر زمین
  - 1200 متر سوله بهداشتی
  - 200 متر اداری
  - 150 آمپر برق
  - فاز یک شهرک بهارستان
  - قیمت 2,5 میلیارد تومان
موارد مشابه