خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه خشکبار و حبوبات
  - 1100 متر زمین
  - 500 متر سوله بهداشتی
  - 100 آمپر برق
  - گاز صنعتی
  - مجوز تولید خشکبار , حبوبات و ادویه جات
  قیمت : 1 میلیارد و 300 میلیون تومان
موارد مشابه