خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
    کارخانه آب معدنی
    - 32000 متر زمین
    - 5000 متر سوله یهداشتی
    - با ماشین آلات و پروانه بهره برداری و بهداشت
    - قیمت : 16 میلیارد تومان
موارد مشابه