خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه لبنیات
  - 4500 متر زمین
  - 4200 متر سوله
  - 400 آمپر برق
  - دو میلیارد تومان وام دریافت شده
  - تولید 21 محصول لبنی
  - فعال و دارای بازار فروش عالی
  - قیمت : 7 میلیارد تومان با کسر وام 5 میلیارد تومان
موارد مشابه