خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه نوشابه , ابمیوه و نان صنعتی
  - 18 هزار و 500 متر زمین
  - 9 هزار متر سالن و بنا بهداشتی
  - یک مگابایت برق
  - تولید نوشابه , ابمیوه , کیک و کلوچه و نان صنعتی با برند معرف
  - قیمت : 15 میلیارد تومان
موارد مشابه