خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه بسته بندی مواد غذایی
  - 2000 متر زمین
  - 800 متر سوله بهداشتی
  - 200 امپر برق
  - گاز صنعتی
  - فاز یک شهرک صنعتی هشتگرد
  - قیمت : 1 میلیارد و 500 میلیون تومان
موارد مشابه