خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  گاوداری شیری 10 هزار راسی
  - غرب تهران
  - 170 هکتار زمین
  - 20 هزار متر سوله
  - 4 حلقه چاه
  - برق 500 آمپر
  - گاوداری با 10 هزار راس گاو فعال
  - قیمت کل : 200 میلیارد تومان
موارد مشابه