خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  - 2100 متر زمین
  - 650 متر سوله
  - 200 متر اداری
  - 200 متر انبار
  - با تجهیزات تولید ابمیوه و برند معروف
  - 2میلیارد و 200 میلیون تومان
موارد مشابه