خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه ابمیوه 128 هکتاری
  غرب تهران-
  -128 هکتار زمین 
  -20 هزار متر سوله 
  - ماشین الات مدرن تولیذد ابمیوه 
  --34 میلیارد وام بانکی 
موارد مشابه