خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه لوازم خانگی
  - 750 هزار متر
  - 25 هزار متر سوله
  - 800 آمپر برق
  - با خط تولید و تجهیزات ماشین لباسشویی و ...
  - واقع در شهر اهواز
  - قیمت : 75 میلیارد تومان
موارد مشابه