خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه صنایع فلزی
  - 24 هزار متر زمین
  - 12 هزار متر سوله با ارتفاع 12 متر
  - 2 هزار متر اداری
  - 1.2 مگابایت برق
  - جرثقیل سقفی 20 تن
  - گاز جی 100
  - مجوز تولید لوازم خانگی
  - قیمت : 16 میلیارد تومان
موارد مشابه