خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  اجاره انبار
  - 24 هزار متر زمین
  - 6 هزار متر سوله
  - 400 آمپر برق
  - چاه آب با مجوز
  - سکوی بارگیری
  - کیلومتر 20 جاده مخصوص
  - قیمت اجاره : 120 میلیون تومان
موارد مشابه