خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه لوله و پروفیل
  - 10 هزار متر زمین
  - 5500 متر سوله
  - 200 متر اداری
  - باسکول 60 تنی
  - 4 دستگاه نورد بر
  - 2 جرثقیل 25 تن
  - 10 جرثقیل سبک
  - کارخانه فعال می باشد
  - قیمت : 12 میلیارد تومان
موارد مشابه