خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه مواد غذایی
  - 2700 متر زمین
  - 700 متر سوله بهداشتی
  - 450 متر اداری , نگهبانی و ازمایشگاه
  - مجوز تولید مواد اولیه پنیر
  - قیمت : 780 میلیون تومان
موارد مشابه