خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه تولید قطعات خودرو
  - 100 هزار متر زمین
  - 15 هزار متر سوله با ارتفاع 12 متر
  - با ماشین آلات روز اروپا و فعال
  - بر جاده کرج قزوین
  - قیمت : 80 میلیارد تومان
  
موارد مشابه