خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه تولید گیاهان دارویی
  - 5550 متر زمین
  - 2870 متر سوله بهداشتی
  - 300 متر اداری
  - 300 آمپر برق
  - با ماشین الات و پروانه تولید گیاهان دارویی
  - قیمت : 3میلیارد و 700 میلیون تومان
موارد مشابه