خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه بسته بنده خشکبار و حبوبات
  - 600 حتر زمین
  - 500 متر سوله
  - 100 آمپر برق
  - گاز صنعتی
  - ماشین آلات و پروانه بهره برداری و استاندارد مواد غذایی و خشکبار و حبوبات
  - با 15 نام تجاری
  - قیمت : 600 میلیون تومان
موارد مشابه