خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه صنایع فلزی
  - 33 هزار متر زمین
  - 3 هزار متر سوله با ارتفاع 12 متر
  - جرثقیل 10 و 15 تن
  - 500 آمپر برق
  - چاه آب
  - قیمت : 7 میلیارد و 500 میلیون تومان
موارد مشابه