خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  - 4 هزار متر زمین
  - 2 هزار متر سالن بهداشتی
  - 300 متر اداری
  - 400 آمپر برق
  - گاز صنعتی
  - چاه آب با مجوز
  - پروانه بهره برداری : ماست , دوغ , شیر و ...
  - قیمت : 3 میلیارد و 500 میلیون تومان
موارد مشابه