خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه لبنیات و آبمیوه
  - 6000 متر زمین
  - 2000 متر سوله بهداشتی
  - 500 متر انبار
  - 500 متر اداری
  - آب شهرک
  - برق 400 آمپر
  - ماشین الات تتراپک خارجی
  - با پروانه تولید لبنیات و آبمیوه
  - قیمت 10 میلیارد تومان
موارد مشابه