خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  - مساحت معدن 143 کیلومتر
  - خلوص 4.7 درصد
  - باطله برداری در حد صفر
  - ذخیره احتمالی 5 میلیون تن
  - فاصله تا جاده اصلی یک کیلومتر
  - 4 پروانه بهره برداری
  - قیمت کارشناسی 170 میلیارد تومان و قابل مذاکره
موارد مشابه