خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه تولید دیوارهای پیش ساخته فوم
  - 5000 متر زمین
  - 3000 متر سوله اداری و انبار
  - 200 آمپر برق
  - گاز صنعتی
  - با ماشین الات اروپایی
  - قیمت : 4 میلیارد تومان
موارد مشابه