خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه لبنیات فعال
  - 5 هزار متر زمین
  - 4 هزار متر سوله
  - 200 آمپر برق
  - با مشاسن آلات و فعال
  - تولید 20 نوع محصول لبنی اعم ماست , خامه , دوغ و ...
  - 2 میلیارد تومان وام دریافت شده
  - قیمت کارشناسی 7 میلیارد تومان و مبلغ وام کسر میگیرد
موارد مشابه