خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه صنایع فلزی
  - 1100 متر زمین
  - 700 متر سوله
  - 100 آمپر برق
  - کاز صنعتی
  - قیمت کارشناسی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان
  - قیمت فروش 900 میلیون تومان
موارد مشابه